Dlaždičské a kamenické práce

Úpravy náměstí, ulic, pěších zón a historických center včetně dodávek materiálu z tuzemských i zahraničních zdrojů.

Projekce elektro
Projektování nn a vn rozvodů a instalací včetně technologických sítí a liniových staveb. 

Inženýring
Zajištění souhlasů a vyjádření příslušných orgánů státní správy, institucí, majitelů dotčených pozemků včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.

Výstavba nn a vn sítí, trafostanic, technologických sítí včetně liniových staveb
Kompletní provedení montážních a instalačních prací vč. přípravných zemních a stavebních prací.

Zemní práce, budování přístupových komunikací, definitivní úprava povrchů
Ruční i strojově provedené zemní práce, budování zpevněných ploch, živičné i dlážděné povrchy vč. dodávky kamenné dlažby.

Rozvody v technologických objektech
Slaboproudé rozvody včetně speciálních nosných prvků a konstrukcí.

Dodávky technologických zařízení, rozvaděčů, elektromateriálu, trafostanic
Kompletní dodávka materiálu a zařízení od našich vlastních dodavatelů za výhodných podmínek.

Poradenská a konzultační činnost
Návrh optimálního postupu prací, organizace přípravy výstavby, systémová integrace jednotlivých subdodavatelských prací.


 
Technologický domek


ADIKO, s.r.o., Lipovská 1177/24, 790 01  Jeseník
Kontakt:
e-mail: z.macecek@adiko.cz
tel./fax.: +420 584 413 078
  

© 2002 Adiko všechna práva vyhrazena.
Grafika a zpracování WebSoft David Hauerland © 2002